A képzés célja: Az angol nyelvű képzés célja, hogy az alapképzéseknél mélyebb, komplexebb és gyakorlatorientáltabb tudásanyagot adjon az Európai Unióban való jogérvényesítés mechanizmusairól. Ezt két úton biztosítja: egyrészről átfogó és széleskörű ismereteket kínál az Európai Unióban való jogérvényesítés intézményi és eljárási vonatkozásairól, másrészről lehetőséget nyújt az Európai Unió Bírósága előtti eljárásrendszer mélyreható tanulmányozására, az azzal kapcsolatos tudásanyag gyakorlatorientált elsajátítására.

A jelentkezés feltétele: állam- és jogtudományi egyetemi oklevél és magas szintű angol nyelvtudás.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a második képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) uniós perjogi szakjogász (Lawyer in EU Law and Litigation) szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 230.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

Képzés ideje: 2 félév, félévente 10 alkalom. Képzési nap: hétfő délután. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Gyeney Laura.

 

Tanrend:

Tárgyak

I. félév

II. félév

Az Európai Unió joga és intézményei

10K

 

Az EU joga és a nemzeti jogrendszerek kapcsolata

10K

 

Nemzetközi magánjogi alapok

12K

 

A belső piac joga és az uniós polgárság

16KZ

 

Az Unió versenyjoga

12K

 

Az EU intézményei ellen közvetlenül indított keresetek

 

16KZ

Jogkikényszerítés az Európai Bizottságon keresztül

 

16KZ

Az előzetes döntéshozatali eljárás és a tagállamok kártérítési felelőssége

 

10KZ

Az EU Bírósága előtti jogérvényesítés eljárásjogi szempontjai

 

 6A

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga

 

12K

Szakdolgozati konzultáció

 

 Gyj

Összesen:

60

60

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.