A képzés célja: Az angol nyelven folyó szakirányú képzés célja, hogy a vállalati compliance (belső és külső megfelelési) területen dolgozó jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára a szilárd etikai, kulturális, valamint jogi elméleti alapok megerősítése mellett a gyakorlati ismeretek bemutatásával széleskörű jogi tudást nyújtson. A nemzetközi célcsoportot megcélzó képzés célja továbbá, hogy a markáns etikai és kulturális megközelítés mellett bemutassa azokat a vállalatirányítási és jogi eszközöket, amik a vállalat belső és külső megfeleléséhez elengedhetetlenek. Az angol nyelvű kurzus sajátossága, hogy a belső és külső vállalati megfelelés elméletét és gyakorlatát speciálisan és jellemzően nemzetközi közegre vetítve vizsgálja, alkalmazkodva ezzel a mára általánossá váló, nemzetközi összetételű, és ily módon szükségképpen kultúraközi kihívásokat is magában foglaló menedzsment és vállalatirányítás speciális igényeihez. A képzés az elméleti, kulturális és etikai dimenzió kibontása mellett részletesen bemutatja az egyes konkrét jogágakat jellemző jogi szabályozási keretet.

 

 

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél. A képző intézmény a felvételt egyéb feltételhez (pl. szakmai tapasztalat, fordítói gyakorlat, stb.) kötheti.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) vállalati compliance (megfelelési) szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 310.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 2 félév, félévente 11 ill.10 alkalom. Képzési nap: péntek délután 14-19 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Szilágyi Pál Béla.

 

Tanrend:

Tárgyak

1. félév

2. félév

Etikai alapok

12 K

 

Kultúraközi etikai szabályok

10 K

 

Alkotmányos összefüggések

6 A

 

Felelősségtan

6 A

 

Vállalati compliance alapjai, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok, irányelvek

16 K

 

Versenyjog és fogyasztóvédelem

8 K

 

Adatvédelem

8 K

 

Pénzügyi szervezetek

 

16 K

A vállalatok adózásának alapjai, adóeljárások a gyakorlatban, aktuális trendek

 

8 K

Munkajog

 

8 K

Környezetvédelem és fenntarthatóság

 

8 A

A compliance programok formai követelményei

 

8 K

Compliance (megfelelési) eljárások

 

8 K

Szakdolgozati konzultáció

 

10 Gyj

Összesen:

66

56

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.