A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara
(1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.)

 F E L V É T E L T   H I R D E T

a doktori (Ph.D.) képzésben való részvételre

az állam- és jogtudományok területén

 A PPKE-JÁK Jog- és Államtudományi Doktori Iskola 2024 szeptemberében indítja a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzésére felkészítő, négy éves képzést nyújtó programját az állam- és jogtudományok területén.

A képzésben való részvétel feltételei:

 1. Hazai egyetem állam- és jogtudományi karán egységes, osztatlan jogászképzésben szerzett, legalább minősítésű (cum laude) egyetemi szintű jogász diploma/oklevél.
 2. Külföldi egyetem állam- és jogtudományi szakirányán szerzett és nem honosított, vagy nem állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel rendelkező jelentkező felvételi kérelmének elfogadásáról a Tanács dönt. Külföldön szerzett oklevelet a jelentkezés előtt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elismertetni.
 3. Záróvizsga előtt álló egyetemi hallgatók, akik jelentkezéskor leckekönyvük másolatát csatolják. A felvételi döntés esetükben feltételes, az a) pontban jelzett feltétel teljesülésének függvénye.
 4. Egy élő, a tudományos kutatás körében alkalmazható idegen nyelvből B2 szintű, általános nyelvi, komplex, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik, azzal, hogy a komplex vizsgára való jelentkezés feltétele egy második B2 szintű nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga teljesítésének igazolása. Indokolt esetben – különösen a választott kutatási területre tekintettel – a Tanács a doktori iskola felvételi bizottságának javaslatára elfogadhatja egy holtnyelvből B2 szintű komplex, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező jelentkező felvételi kérelmét is.
 5. Amennyiben a jelentkező nem magyar állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik, úgy a nyelvtudását igazoló okmányhoz köteles csatolni azt a jogszabályt, hivatalos magyar ekvivalencia dokumentumot vagy egyéb okmányt, amely hitelt érdemlően tanúsítja, hogy az megfelel az államilag elismert B2 szintű, általános nyelvi, komplex vagy az állami felsőfokú nyelvvizsgának.[1]

A képzés módja (és díja):

 • nappali tagozatos hallgatói jogviszonyban, állami ösztöndíj mellett;
 • levelező tagozatos önköltséges hallgatói jogviszonyban;

a képzés díja: 140.000.- Ft/félév

 • az egyéni képzés keretében a Működési Szabályzatban rögzített módon végzett doktori tanulmányok.

A jelentkezéshez szükséges mellékletek:

 1. adatlap; (WinWord dokumentum)
 2. szakmai életrajz;
 3. a felsőfokú tanulmányok lezárását igazoló diploma/oklevél másolat(ok);
 4. az idegen nyelvi ismereteket igazoló diploma/oklevél másolat(ok);
 5. tanszéki fogadónyilatkozat; (WinWord dokumentum)
 6. a kutatási terv vázlata
 7. a felvételi eljárás díjának (9.000.- Ft) befizetéséről szóló igazolás (OTP 11707024-20433873)

 

 A jelentkezés módja és határideje:

A pályázatokat elektronikus úton (felhőbe feltöltött link megosztásával) a doktori.iskola@jak.ppke.hu címre  lehet benyújtani 2024. július 10. 12.00 óráig.

A jelentkezők felvételéről – a beadott pályázati anyagok és a július 15. -én  14.00 órától esedékes szóbeli felvételi beszélgetés alapján– a Felvételi Bizottság javaslatára a Doktori és Habilitációs Tanács dönt.

A jelentkezéssel és a felvételi eljárással kapcsolatos további részletes információk, valamint a szükséges nyomtatványok letölthető változata a Doktori Iskola honlapján (https://jak.ppke.hu/felveteli-hirdetmeny)Információ: a 4297-291 közvetlen telefonszánon.

 

[1] 2023. március 16-tól hatályos 2023/18. sz. DHT határozat alapján.