2023. március 29.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara
(1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.)

 F E L V É T E L T   H I R D E T

a doktori (Ph.D.) képzésben való részvételre

az állam- és jogtudományok területén

 

A PPKE-JÁK Jog- és Államtudományi Doktori Iskola 2023 szeptemberében indítja a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzésére felkészítő, négy éves képzést nyújtó programját az állam- és jogtudományok területén.

A képzésben való részvétel feltételei:

a.) hazai egyetem állam- és jogtudományi karán egységes, osztatlan jogászképzésben szerzett, legalább „jó” minősítésű („cum laude”) egyetemi szintű jogász diploma/oklevél;

b.) külföldi egyetem állam- és jogtudományi szakirányán szerzett és nem honosított, vagy nem állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel rendelkező pályázó felvételi pályázatának elfogadásáról a Tanács dönt. Külföldön szerzett oklevelet a jelentkezés előtt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elismertetni;

c.) záróvizsgát tett egyetemi hallgatók jelentkezéskor csatolják a tanulmányi osztály igazolását. A felvételi döntés esetükben feltételes. A „jó”, illetve „cum laude” minősítést el nem érő oklevél a feltételes felvételt érvényteleníti; 

d.) egy élő, a tudományos kutatás körében alkalmazható idegen nyelvből B2 szintű, általános nyelvi, komplex, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik, azzal, hogy a komplex vizsgára való jelentkezés feltétele egy második B2 szintű nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga teljesítésének igazolása. Indokolt esetben – különösen a választott kutatási területre tekintettel – a Tanács a doktori iskola felvételi bizottságának javaslatára elfogadhatja egy holtnyelvből B2 szintű komplex, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező jelentkező felvételi kérelmét is;

e.) amennyiben a jelentkező nem magyar állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik, úgy a nyelvtudását igazoló okmányhoz köteles csatolni azt a jogszabályt, hivatalos magyar ekvivalencia dokumentumot vagy egyéb okmányt, amely hitelt érdemlően tanúsítja, hogy az megfelel az államilag elismert B2 szintű, általános nyelvi, komplex vagy az állami felsőfokú nyelvvizsgának.

A képzés módja (és díja):

  • nappali tagozatos hallgatói jogviszonyban, állami ösztöndíj mellett;
  • levelező tagozatos önköltséges hallgatói jogviszonyban;

a képzés díja: 130.000.- Ft/félév

  • az egyéni képzés keretében a Működési Szabályzatban rögzített módon végzett doktori tanulmányok.

A jelentkezéshez szükséges mellékletek:

  1. adatlap; (WinWord dokumentum)
  2. szakmai életrajz;
  3. a felsőfokú tanulmányok lezárását igazoló diploma/oklevél másolat(ok);
  4. az idegen nyelvi ismereteket igazoló diploma/oklevél másolat(ok);
  5. tanszéki fogadónyilatkozat; (WinWord dokumentum)
  6. a kutatási terv vázlata
  7. a felvételi eljárás díjának (9.000.- Ft) befizetéséről szóló igazolás (OTP 11707024-20433873)

 

A jelentkezés módja és határideje:

 A pályázatokat levélben, vagy személyesen, a

 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Titkárságán,

Szalainé Szikszai Krisztina doktori ügyintézőnél (III. emelet, 305. szoba)

 lehet benyújtani 2023. július 11-ig.

A jelentkezők felvételéről – a beadott pályázati anyagok és a július 13-án  10.00 órától esedékes szóbeli felvételi beszélgetés alapján– a Felvételi Bizottság javaslatára a Doktori és Habilitációs Tanács dönt.

A jelentkezéssel és a felvételi eljárással kapcsolatos további részletes információk, valamint a szükséges nyomtatványok letölthető változata a Doktori Iskola honlapján (https://jak.ppke.hu/felveteli-hirdetmeny) érhetők el.

Információ: a 4297-291 közvetlen telefonszánon.