Jean Monnet Kiválósági Központ

(Környezeti Demokrácia)

 

(2010 - 3347 / 001 - 001)

A Jean Monnet programot az Európai Bizottság 1989-ben kezdeményezte és hozta létre A Jean Monnet program célja az európai integráció oktatásának erősítése és népszerűsítése a jog, a közgazdaság, politika és történelem terén, az oktatási rendszerekbe innovatív elemek beemelés. A programot az EU költségvetési források támogatják. További részletek: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm

A Központ küldetése:

A társadalmi részvétel a Hatodik Környezetvédelmi Akcióprogram kulcsfontosságú eleme[1], olyan eszköz, amely a döntéshozatal minden szintjének alapvető része, amitől elvárható, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos demokratikus deficit orvoslásában segítsen. Az EU bíróságok, mind nemzeti, mint uniós szinten, az EU környezetjog számos szabályát értelmezték – erre példa az EU Környezetjog Jean Monnet tanszékének eddigi munkája. A társadalmi részvételre irányuló szisztematikus kutatásra nagy szükség van, amely a nemzetközi szerződésekkel is foglalkozik, mint a nemzetközi jog és EU jog szerves részeivel[2]. Új és innovatív megoldások jelennek meg időnként a társadalmi részvétel terén, mint amilyen a magyar jövő nemzedékek biztosa intézmény, amely partner szervezetünk.

A projekt várható eredményei

  • a meglévő jogintézmények rendszerezett leltára és annak hivatkozásai,
  • javaslatok a további fejlesztésre (az ombudsman egy lehetőség),
  • az EU jog és a nemzetközi jog kapcsolatának jobb megértése,
  • a társadalmi részvétel tényleges gyakorlatában történő hasznosítás[3],
  • mindezt egy kötet foglalja össze,
  • dokumentációs központ, aminek a REC Könyvtár az alapja.

A következmény egy jobb, komplexebb társadalmi részvételi rendszer, az EU felé új környezetpolitikai és jogalkotási javaslatokkal.

 A Központ alapja:

 Az EU Környezetjog Jean Monnet Tanszéke (lásd itt)

A Központ igazgatója

Prof. Dr. Bándi Gyula: bandi.gyula@jak.ppke.hu

 Munkatársak

Dr. Stágel Bence: stagel.bence@jak.ppke.hu 

Dr. Csapó Orsolya: csapo.orsolya@jak.ppke.hu

Tahyné dr. Kovács Ágnes: kovacs.agnes@jak.ppke.hu

Dr. Kovács-Végh Luca: veghluc@citromail.hu

Dr. Wirth Irén:  iren@wirth.net

Dr. Lovas András:  lovasandras@vipmail.hu

Dr. Szilágyi Szilvia: szilvia@emla.hu

Prof. Dr. Tóth Tihamér:  toth.tihamer@jak.ppke.hu

Prof. Dr. Szabó Marcel:  marcel.szabo@jak.ppke.hu

Prof. Dr. Szalai Ákos: szalai.akos@jak.ppke.hu

Dr. Zlinszky János: jzlinszky@rec.org

Dr. Jávor Benedek: javor.benedek@jak.ppke.hu

 Együttműködök partnerek:

  • Regionális Környezetvédelmi Központ (képviseli: Bonifertné Szigeti Márta, igazgató), l.: www.rec.org
  • Környezeti Management és Jog Egyesület (képviseli Dr. Kiss Csaba, ügyvezető igazgató), l.: www.emla.hu
  • A volt Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa (Dr. Fülöp Sándor), l.: www.jno.hu, most az Alapvető Jogok Biztosának a jövő nemzedékek képviseletét ellátó helyettese (Prof. Dr. Szabó Marcel), l.: http://www.ajbh.hu

 Konferencia 2012-ben:

 Environmental Democracy Conference October 2012

A konferencia anyagok (PPT) letölthetők:
Jerzy Jendrośka   Verena Madner   Benedek Jávor   Sándor Fülöp   Ágnes Tahyné Kovács   Csaba Kiss   8   Gyula Bándi   Gerd Winter[1] Az Európai Parlament és a Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról [Hivatalos Lap L 242., 2002.9.10.] (L. preambulum: (15) a program sikere szempontjából fontos, hogy biztosítsák a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférést, az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítását és a nyilvánosság részvételét a döntéshozatalban; 2. cikk 3. bekezdés az érdekelt felekkel folytatott széles körű párbeszédre a környezeti tudatosság és a nyilvánosság részvételének növelése céljából); 3. cikk 5. bekezdés (a fogyasztók és szervezeteik említése) 6. bekezdés (fenntartható fogyasztási szokásokra való figyelem) és elsősorban a 9. bekezdés (9. Az együttműködés és a partnerkapcsolat javítása a fogyasztói csoportokkal és a nem kormányzati szervezetekkel, valamint a környezeti kérdések jobb megértésének és az azokban való részvételnek az előmozdítása az európai állampolgárok között az alábbiakat követeli meg:

- biztosítani kell az információhoz való hozzáférést, részvételt és igazságszolgáltatáshoz való jogot az aarhusi egyezmény [7] mielőbbi megerősítésével a Közösség és a tagállamok részéről,

- támogatni kell a könnyen hozzáférhető információk rendelkezésre állását az állampolgárok részére a környezet állapotáról és fejlődési tendenciáiról a szociális, gazdasági és egészségügyi tendenciákkal kapcsolatban,

- általánosságban növelni kell a környezeti tudatosságot,

- általános szabályokat és elveket kell kidolgozni a helyes környezetszabályozásra vonatkozóan a párbeszédfolyamatok keretében.)

[2] L. Aarhus-i Egyezmény 1998.

[3] L. pl. a Környezeti Management és Jog Egyesületet (www.emla.hu) mint együttműködő partnert