2023/24/I. félév időbeosztása, határidők: https://ppke.hu/storage/tinymce/uploads/Oktatasi-es-Tanulmanyi-Osztaly/Hallgatoinknak-menupont/Feleves-idobeosztas/2023-24-2_PPKE_idobeosztas_hallgatoknak.pdf

Órarend I. évfolyam 2023/24/2 féléves

Órarend II. évfolyam 2023/24/2 féléves

Beiratkozási tájékoztató: https://ppke.hu/beiratkozasi-tajekoztato

Hallgatói kérvények: https://ppke.hu/kervenyek

Diákigazolvány igénylésére vonatkozó leírás: https://ppke.hu/diakigazolvany

Komplex vizsgához tananyag 2022. júniusig!

Komplex vizsgához tananyag 2022. szeptembertől

A Magyar Közlöny 2021/97. számában megjelent a 2021. évi LIII. törvény az Nftv. módosításáról, amely szerint módosult a doktori értekezés benyújtásának határidejéről rendelkező 53. § (4) bekezdés:
"A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három tanéven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő esetekben legfeljebb egy tanévvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet."

Az ODT és a DOSz közös javaslatára a Kormány elfogadta a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról szóló javaslatot is. A Magyar Közlöny 2021/76. számában megjelent 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet szerint:
"(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53. § (4) bekezdésétől eltérően a komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést benyújtania annak, aki a komplex vizsgáját 2018. február 1-je és 2021. május 10-e között teljesítette. Ez a határidő különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott doktorandusz fokozatszerzési eljárásában a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb négy félév lehet."

Nyomtatványok:

Komplex vizsgára jelentkezés

Kutatószeminárium bejelentő

Kutatószeminárium nyilvántartó

Haladási napló