A képzés célja: A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkező jogalkalmazói, illetőleg jogalkotói tevékenységet ellátó szakemberek számára széles körű ismereteket nyújtson a versenyjog magyar és nemzetközi, ezen belül is elsősorban az Európai Unió szabályozási körében. A képzés olyan speciális, több tudományágat is érintő ismeretkörökből összetevődő elméleti és gyakorlati szaktudás megszerzését segíti elő, amely az érintett szakemberek számára szakosodást tesz lehetővé.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) versenyjogi szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 198.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 2 félév, félévente 10 alkalom. Képzési nap: péntek délután 14-19 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Szilágyi Pál Béla.

 

 

Tanrend:

Tárgyak

I.
félév

II.
félév

Versenyjogi alapismeretek és a tisztességtelen verseny joga

8 K

 

Versenyjog és fogyasztóvédelmi jog

8 A

 

Versenypolitikai ismeretek

8 K

 

Nemzetközi versenyjog

6 A

 

Horizontális versenykorlátozások joga

12 KZ

 

Vertikális megállapodások joga

8 BZ

 

Állami támogatások joga

12 K

 

Fúziókontroll, fúziók és felvásárlások

 

10 K

A versenyjog eljárásjoga

 

14 KZ

Versenyjog a gyakorlatban

 

6 A

Versenyjog aktuális kérdései

 

6 A

Versenypolitika és szabályozás

 

8 KZ

Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés

 

10 KZ

Állam, mint a versenyjog alanya

 

8 K

Szakdolgozati konzultáció

 

Gyj

Összesen:

62

62

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.