• Április 10-12

 • Tanulmányi verseny

 • Angol nyelvű workshop

 • Zarándoklat

Üdvözöljük a Jog- és Államtudományi Kar oldalán!

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara napjainkra az ország egyik legnagyobb jogi fakultása lett. A kiemelt egyetemi minősítés objektív mutatója a magas kutatási és képzési színvonalnak, ami mellett a kiegyensúlyozott oktató-hallgatói viszony fenntartását is fontosnak tartjuk. Az egyetemi polgár már felnőtt, önálló személy, aki nemcsak tanulni, hanem közös gondolkodásra is érkezik hozzánk. Örömmel tölt el bennünket, hogy az elmúlt években, emelkedő ponthatárok mellett, országosan a legtöbb joghallgatót vehettük fel. A minket választóknak igyekszünk ezt a bizalmat megszolgálni. Fontos törekvésünk, hogy a kiemelkedő képességű hallgatókkal való foglalkozás ne jelentse a többiek elhanyagolását. Egyformán megbecsüljük hallgatóinkat, legyenek azok mester-, vagy alapszakosak, nappali-, vagy levelező tagozatosak.

Bár a történelem viharai a jogfolytonosságot megszakították, így fakultásunk hivatalosan alig idősebb két évtizednél, mindez nem választhat el attól a szellemi örökségtől, amely a négy évszázaddal ezelőtt élő egyetemalapító bíboroshoz köt bennünket. Napjaink gyorsuló világában, a céltalan sodródás elkerülése végett, egyre nagyobb szükségünk van biztos támpontokra. A Pázmány Péter által képviselt katolikus szellemiség az egyetem minden fakultása számára tartalmaz valamilyen üzenetet. A jogászság számára például azt, hogy az igazság nem gyurma módjára, jobbra-balra alakítható saját vélemény, vagy azt, hogy az emberi szabadság a kötelezettségek szabad megválasztását jelenti és nem a vállalt kötelezettségekből való szabad kihátrálást.

A Pázmány jogi kara „facultas” a szó régi (eredeti) értelmében, miszerint az egyetem professzorai és azok tanítványai a tudományok főbb ágai szerint szerveződnek. A jogtudomány (a kánonjog gyökereiből táplálkozva) az egyes egyetemeken már a középkorban önálló fakultást kapott, s nálunk a XX-XXI. század viharos reformjai sem számolták fel ezt az állapotot. Az oktatókat (hallgatókat) így nemcsak az igazgatási szervezet köti össze, hanem az is, hogy mindannyian ugyanazt a tudományterületet művelik. Ez pedig egy egyszerű szervezeti szabályzatnál lényegesen erősebb kapocs.

Szabó István, dékán

Események

 • 26 ápr.

  Társaságok és vállalatok – jog és közgazdaságtan

  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

  Joggazdaságtani konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, a Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézete szervezésében

 • 03 máj.

  Evaluation of legislation: European and national perspectives

  Szent II. János Pál pápa terem

  Angol nyelvű workshop a jogalkotás értékelésének európai és nemzeti gyakorlatáról, módszertanáról a minőségi jogalkotás érdekében.

 • 08 máj.

  "A mesterséges intelligenciáról - halandóknak"

  PPKE Ják Kari Tanácsterem

  M E G H Í V Ó a Magyar Bioetikai Társaság 2019. május 8-án (szerdán) 17 órakor kezdődő tudományos ülésére

 • 09 máj.

  Pro Facultate Nap díjátadó

  Szent II. János Pál pápa terem

  A Pro Facultate Nap alkalmából minden évben átadásra kerül a legjobb oktató-, legjobb kari munkatárs díj, valamint az oktatói életműdíj és a hallgató a közösségért díj.

 • 10 máj.

  Polgári Jogi Perbeszédverseny

  Moot Court Terem

  A perbeszédverseny célja a gyakorló jogászi szakma számára elengedhetetlen írásbeli és szóbeli kifejező- és előadókészség, a jogalkalmazói lényeglátó képesség és a csapatmunkával kapcsolatos együttműködési készség fejlesztése.