• Módosultak a felvételi feltételek

 • Nyílt nap

 • Dr. Zlinszky János professzor úr emlékére szobrot állítunk

 • Jubileumi tanév

Üdvözöljük a Jog- és Államtudományi Kar oldalán!

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara napjainkra az ország egyik legnagyobb jogi fakultása lett. A kiemelt egyetemi minősítés objektív mutatója a magas kutatási és képzési színvonalnak, ami mellett a kiegyensúlyozott oktató-hallgatói viszony fenntartását is fontosnak tartjuk. Az egyetemi polgár már felnőtt, önálló személy, aki nemcsak tanulni, hanem közös gondolkodásra is érkezik hozzánk. Örömmel tölt el bennünket, hogy az elmúlt években, emelkedő ponthatárok mellett, országosan a legtöbb joghallgatót vehettük fel. A minket választóknak igyekszünk ezt a bizalmat megszolgálni. Fontos törekvésünk, hogy a kiemelkedő képességű hallgatókkal való foglalkozás ne jelentse a többiek elhanyagolását. Egyformán megbecsüljük hallgatóinkat, legyenek azok mester-, vagy alapszakosak, nappali-, vagy levelező tagozatosak.

Bár a történelem viharai a jogfolytonosságot megszakították, így fakultásunk hivatalosan alig idősebb két évtizednél, mindez nem választhat el attól a szellemi örökségtől, amely a négy évszázaddal ezelőtt élő egyetemalapító bíboroshoz köt bennünket. Napjaink gyorsuló világában, a céltalan sodródás elkerülése végett, egyre nagyobb szükségünk van biztos támpontokra. A Pázmány Péter által képviselt katolikus szellemiség az egyetem minden fakultása számára tartalmaz valamilyen üzenetet. A jogászság számára például azt, hogy az igazság nem gyurma módjára, jobbra-balra alakítható saját vélemény, vagy azt, hogy az emberi szabadság a kötelezettségek szabad megválasztását jelenti és nem a vállalt kötelezettségekből való szabad kihátrálást.

A Pázmány jogi kara „facultas” a szó régi (eredeti) értelmében, miszerint az egyetem professzorai és azok tanítványai a tudományok főbb ágai szerint szerveződnek. A jogtudomány (a kánonjog gyökereiből táplálkozva) az egyes egyetemeken már a középkorban önálló fakultást kapott, s nálunk a XX-XXI. század viharos reformjai sem számolták fel ezt az állapotot. Az oktatókat (hallgatókat) így nemcsak az igazgatási szervezet köti össze, hanem az is, hogy mindannyian ugyanazt a tudományterületet művelik. Ez pedig egy egyszerű szervezeti szabályzatnál lényegesen erősebb kapocs.

Szabó István, dékán

Események

 • 23 jan.

  Nyílt nap 2020

  PPKE JÁK

  Szeretettel várjuk az érdeklődő középiskolásokat karunk nyílt napjára

 • 24 jan.

  Válság és paradigmaváltás [konferencia]

  Szent II. János Pál pápa terem

  A konferencia konkrét megoldások és válaszok keresésére vállalkozik, a válság túlélése és egy lehetséges paradigmaváltás kontúrjainak megrajzolása céljával, amelynek egyik, most kiválasztott eleme a reziliencia.

 • 31 jan.

  Burián László köszöntése 65. születésnapja alkalmából

  Szent II. János Pál terem

  Burián László professzor úr 65. születésnapja alkalmából készített ünnepi kötet átadása

 • 11 febr.

  Beszélgetés az Igazságügyi miniszterrel

  Szent II. János Pál terem

  Dr. Varga Judit látogat el hozzánk.

 • 04 márc.

  MiNEK? KiNEK?

  Dékáni Tanácsterem

  Fábry Kornél atya mesél az Eucharisztiáról és a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról, amelyet Budapesten tartanak.