• Hamvazószerda

 • Érettségi felkészítő tábor

 • Módosultak a felvételi feltételek

 • Jubileumi tanév

Üdvözöljük a Jog- és Államtudományi Kar oldalán!

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara napjainkra az ország egyik legnagyobb jogi fakultása lett. A kiemelt egyetemi minősítés objektív mutatója a magas kutatási és képzési színvonalnak, ami mellett a kiegyensúlyozott oktató-hallgatói viszony fenntartását is fontosnak tartjuk. Az egyetemi polgár már felnőtt, önálló személy, aki nemcsak tanulni, hanem közös gondolkodásra is érkezik hozzánk. Örömmel tölt el bennünket, hogy az elmúlt években, emelkedő ponthatárok mellett, országosan a legtöbb joghallgatót vehettük fel. A minket választóknak igyekszünk ezt a bizalmat megszolgálni. Fontos törekvésünk, hogy a kiemelkedő képességű hallgatókkal való foglalkozás ne jelentse a többiek elhanyagolását. Egyformán megbecsüljük hallgatóinkat, legyenek azok mester-, vagy alapszakosak, nappali-, vagy levelező tagozatosak.

Bár a történelem viharai a jogfolytonosságot megszakították, így fakultásunk hivatalosan alig idősebb két évtizednél, mindez nem választhat el attól a szellemi örökségtől, amely a négy évszázaddal ezelőtt élő egyetemalapító bíboroshoz köt bennünket. Napjaink gyorsuló világában, a céltalan sodródás elkerülése végett, egyre nagyobb szükségünk van biztos támpontokra. A Pázmány Péter által képviselt katolikus szellemiség az egyetem minden fakultása számára tartalmaz valamilyen üzenetet. A jogászság számára például azt, hogy az igazság nem gyurma módjára, jobbra-balra alakítható saját vélemény, vagy azt, hogy az emberi szabadság a kötelezettségek szabad megválasztását jelenti és nem a vállalt kötelezettségekből való szabad kihátrálást.

A Pázmány jogi kara „facultas” a szó régi (eredeti) értelmében, miszerint az egyetem professzorai és azok tanítványai a tudományok főbb ágai szerint szerveződnek. A jogtudomány (a kánonjog gyökereiből táplálkozva) az egyes egyetemeken már a középkorban önálló fakultást kapott, s nálunk a XX-XXI. század viharos reformjai sem számolták fel ezt az állapotot. Az oktatókat (hallgatókat) így nemcsak az igazgatási szervezet köti össze, hanem az is, hogy mindannyian ugyanazt a tudományterületet művelik. Ez pedig egy egyszerű szervezeti szabályzatnál lényegesen erősebb kapocs.

Szabó István, dékán

Események

 • 03 márc.

  MiNEK? KiNEK?

  Szent II. János Pál pápa terem

  Fábry Kornél atya mesél az Eucharisztiáról és a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról, amelyet Budapesten tartanak.

 • 06 márc.

  Zlinszky János professzor úr mellszobrának avatása

  PPKE JÁK

  2020 tavaszán mellszobrot állítunk karunk alapító dékánjának

 • 06 márc.

  Zlinszky János Emlékkonferencia

  PPKE JÁK

  A Római Jogi Tanszék és a Jogtörténeti Tanszék közös rendezésében több helyszínen konferencia beszélgetés keretében emlékeznek meg Zlinszky János professzor úrról

 • 12 márc.

  10 éves a fogyasztói hitelezésről szóló törvény [konferencia]

  Szent II. János Pál pápa terem

  A konferencia célja, hogy a fogyasztói hitelezésről szóló törvény megalkotásának 10. évfordulóján egyfajta számvetést tartsunk arról, hogy hova jutott a szabályozás és az azon alapuló joggyakorlat a fogyasztói hitelezés terén.

 • 19 márc.

  Kari TDK

  26-os épület Gy 208, 209

  2021 áprilisában a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara rendezi a XXXV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekcióját, amelyre karunk 40 dolgozatot nevezhet.