Igazságügyi igazgatási alapszak
Információk a 2022/2023. tanévre jelentkezéshez:
Az igazságügyi igazgatás BA képzés alapképzés, 6 féléves.

Milyen tagozatra jelentkezhetek? Nappali/Levelező
Milyen képzési formára jelentkezhetek? Önköltséges
Mennyibe kerül az önköltséges forma?  200 000,-Ft/félév
Oktatás időszaka: nappali tagozaton: minden hétköznap; levelező tagozaton: hetente szombatonként

A pótfelvételire 2022.07.26-tól 2022.08.05-ig lehet jelentkezni a felvi.hu-n!

Pontszámítás:
A pontszámításról és a jelentkezésről részletes információk: felvi.hu
A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre jelentkeznek - a 2022. évi felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.


A jogi képzési területhez tartozó szakra történő jelentkezés esetén bármely szakon szerzett korábbi felsőfokú végzettség figyelembe vehető.


A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:
elégséges minősítésű oklevél - 300 pont,
közepes minősítésű oklevél - 333 pont,
jó minősítésű oklevél - 366 pont,
jeles minősítésű oklevél - 400 pont.

Mi az igazságügyi igazgatási szak:
A képzés célja olyan igazságügyi szervezők képzése, akik jogi, különösen eljárásjogi alapismereteik, a jogi informatika gyakorlati és az igazságügy szervezetére és ügyvitelére vonatkozó ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek igazságügyi döntések előkészítésében és végrehajtásában, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában az igazságügyi szervezők képesek:
• igazságügyi döntések előkészítésére és végrehajtására;
• önálló igazságügyi feladatok megoldására;
• az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges jogalkalmazási technikák alkalmazására.

A beiratkozás várható ideje:  2022. szeptember 01-02.

 

Mintatanterv

Órarend

 

Frissítve: 2022.07.21