Master of Business Administration szak (MA)
Információk a 2022/2023. tanévre jelentkezéshez:
A Master of Business administration szak MA képzés, 4 féléves.

Milyen tagozatra jelentkezhetek? Nappali/Levelező
Milyen képzési formára jelentkezhetek? Önköltséges
Mennyibe kerül az önköltséges forma?
Nappali tagozat: 550 000,-Ft/félév; Levelező tagozat: 400 000,-Ft/félév
Oktatás időszaka: nappali tagozaton: a kötelező tárgyak oktatása szerdán, csütörtökön és pénteken; levelező tagozaton: hetente szombatonként

A pótfelvételire 2022.07.26-tól 2022.08.05-ig lehet jelentkezni a felvi.hu-n!

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok:
- a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai,
- a műszaki képzési területről a műszaki menedzser,
- az agrár képzési területről a vidékfejlesztési agrármérnöki,
- az informatika képzési területről a gazdaságinformatikus,
- az orvos-egészségtudomány képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak

A bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok esetében a minimum kreditkövetelmény: 60, az alábbi területekről:
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területről 15 kredit,
- közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaság-elmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területről 10 kredit,
- üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció) területről 10 kredit,
- társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános- és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területről 10 kredit,
- szakmai ismeretek (szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, vezetés és szervezés, kontrolling stratégiai tervezés, emberi erőforrás menedzsment) területéről 15 kredit.

Minden felvételizőtől kérünk:

- oklevelet;

- szakmai önéletrajzot és egy motivációs levelet, amelyben a felvételiző kiemeli szakmai érdeklődését, szakmai érdemeit és eredményeit, valamint közvetlen motivációját az alábbi kettő kérdést illetően: 'Miért az üzleti életben akar karriert elérni ?' és 'Miért szeretné a PPKE MBA programját elvégezni?;

- legalább három-, mesterfokozat birtokában legalább kétéves szakmai, vezetői gyakorlatról szóló munkahelyi igazolást;

 

Aki feltételekkel elfogadott (alap)szakos oklevéllel rendelkezik, kérjük az oklevélmelléklet/leckekönyv beküldését is.

Aki az MBA szakra a nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakról jelentkezik, előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtania az intézmény elérhetőségére a jelentkezési határidőig.
A PPKE-JÁK honlapjáról letölthető formanyomtatványt az alábbi linken találják:

Kérjük, hogy az oklevélmellékletbe/leckekönyvbe jelölje be a kreditelismerésbe figyelembe vehető tárgyakat, és legalább a korábbi képzőhelye tárgytematikájára mutató linkkel segítse a kreditelismerés folyamatát!

A kitöltendő formanyomtatvány itt található, amelyet elektronikus úton kell beküldeni a felveteli@jak.ppke.hu e-mai címre 2022.08.05-ig!

A pontszámításról és a jelentkezésről részletes információk: felvi.hu

Pontszámítás:
Felvételi összpontszám max. 100 pont, amely az oklevél századpontosságig számolt átlaga x 18 alapján kapott pont – (max. 90 pont) és a többletpontok (max. 10 pont).                                                                                                            Master of Business Administration (MBA) szak esetében a felvételhez szükséges minimum pontszám 50 pont.

Többletpontok:
Előnyben részesítésért:
- hátrányos helyzet miatt 2 pont,
- halmozottan hátrányos helyzet miatt 3 pont,
- fogyatékosság miatt 3 pont,
- gyermekgondozásért 2 pont,

Szakmai publikációért:
- idegen nyelvű szakkönyv vagy publikáció külföldi lektorált folyóiratban: 10 pont,
- magyar nyelvű publikáció lektorált szakmai folyóiratban: 8 pont,
- publikáció gyűjteményes kötetben, konferenciakötetben: 5 pont,
- nem lektorált publikáció: 2 pont,


OTDK-ért:
- OTDK első hely: 8 pont,
- OTDK második hely: 5 pont,
- OTDK harmadik hely: 3 pont,
- OTDK külön díj: 2 pont,


Demonstrátorságért: 2 pont

A képzés célja közgazdász szakemberek képzése, akik az üzleti terület minden fontosabb részterületén megszerzett ismereteik birtokában képesek a szervezetek, vállalkozások fennmaradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására. Ismerik a nemzetközi gazdaság fő tendenciáit, valamint képesek az emberi erőforrások, illetve általában szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítására. Cél továbbá a megfelelő elméleti alapokkal ötvözött karriergyorsítás. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A beiratkozás várható ideje: 2022. szeptember 01-02.

Mintatanterv

Órarend

Formanyomtatvány (előzetes kreditelismeréshez - megtalálható a Tanulmányi Osztály formanyomtatványai között)

Frissítve: 2022.07.21.