A kiutazást megelőzően kitöltendő nyomtatványok:

1. Kedvezményes tanrend igénylése

A nyomtatványt a A Tanulmányi Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek formanyomtatványai között találják.

A kötelező óralátogatás alóli felmentést, illetve a vizsgajegyeknek a vizsgaidőszakon kívüli megszerzésére való igényét az alábbi dokumentumon nyújthatja  be.

2. Tanulmányi megállapodás (Learning Agreement)

A hallgató olyan jogi tantárgyakat vehet fel, amik tanulmányainak megfelelnek. Az eredetileg felvett tantárgyak listáját a hallgató külföldi tanulmányainak első hónapjában a küldőintézmény és a fogadóintézmény együttes jóváhagyásával módosíthatja.

3. Fogadó levél 

 

4. Meghatalmazás

Elutazása előtt célszerű több meghatalmazást is adni olyannak, aki könnyen be tud jönni irodaidőben a Külügyi Irodára, hogy az Ön nevében eljárjon.

5. Kérelem tárgyelismerésért a KÁB felé

A kinti tárgyainak itthon való elismeréséről szóló kérelem. A már eddig elfogadott tárgyak listáját megnézheti a Kutatásszervezési és Külügyi Irodán.

6. Lemondás esetén elküldendő dokumentum:

Lemondó nyilatkozat

 A hazatéréskor eredetiben leadandó nyomtatványok:

A hallgató feladata, hogy a külföldi tanulmányai után hazatérve a lehető leghamarabb eljuttassa az alábbi dokumentumokat eredeti (aláírt, lepecsételt) példányban a Külügyi Irodára.

1. Igazolás a kint tartózkodás idejéről (Certificate of Arrival and Attendance)

Ha a fogadó egyetem ragaszkodik saját formanyomtatványához, azt is elfogadjuk. Az érkezés napjának meg kell egyeznie a támogatási szerződésben megjelölt támogatási időszak első napjával. Ugyanígy a végdátumnak a támogatási időszak utalsó napjával kell megegyeznie. Ha az igazolás dátumai eltérnek a szerződésben meghatározott dátumoktól, a különbözetet a hallgatónak vissza kell térítenie.

2.Tanulmányi megállapodás (Learning Agreement)

A hallgató olyan jogi tantárgyakat vehet fel, amik tanulmányainak megfelelnek.
Az eredetileg felvett tantárgyak listáját a hallgató külföldi tanulmányainak első hónapjában a küldőintézmény és a fogadóintézmény
együttes jóváhagyásával módosíthatja.

3. Bizonyítvány (Transcript of Records)

A fogadó intézmény a hallgató külföldi tanulmányai után bizonyítványt állít ki a hallgató eredményeiről. 
A bizonyítvány gyakran a hallgató hazautazása után kerül kiállításra, ezért a fogadó intézmény vállalja,
hogy a lehető leghamarabb ezt eljuttatja a hallgatónak, vagy küldő intézményének.

4. Online beszámoló- EU Survey 

A hallgató hazaérkezése után e-mailben kapja meg a beszámoló elkészítéséhez szükséges linket. A hallgatónak 5 munkanapja van az online beszámoló elkészítésére.

 5. Erasmus+ zöld utazáshoz kapcsolódó büntetőjogi nyilatkozat