2023. november 28. (kedd) 17 óra

KÖNYVBEMUTATÓ

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézete és a Lexica Kiadó tisztelettel meghívja Önt az 'Egy közgazdász élete a köz szolgálatában' című  könyv bemutatójára, mely 2023. november 28-án, 17 órakor kezdődik a Szent II. János Pál pápa teremben.

Kérem, hogy részvételi szándékát szíveskedjen jelezni a csatolt linken  / https://forms.office.com/e/XJJYgnCJJc 

 

Dr.  habil. Katona Klára                                                                                           Simon Judit                                                                                 

Intézetvezető egyetemi docens                                                                                igazgató

Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet                                                      Lexica Kiadó

 

 

 

 

2023. február 7. 10:00 -16:30

ÜZLETI ISMERETEK EGY VÁLTOZÓ KÖRNYEZETBEN


Szent II. János Pál terem (Díszterem) és online
A konferencia célja, hogy a PPKE JÁK által meghirdetett MBA program oktatóit előadói és tudományos oldalukról bemutassa.

 

A konferencia célja

A konferencia az üzleti élet aktuális kihívásaira keresi a választ átfogó képet nyújtva a kapcsolódó tudományterületek legfrissebb kutatási irányairól. A PPKE JÁK Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézete által meghirdetett MBA program 12 oktatója prezentálja a szakon tanított tárgyához kapcsolódó kutatási eredményeit, egyszersmind előadói és kutatói oldalukról is bemutatkozva. A konferencia során egy félórás panel keretében lehetőséget kívánunk biztosítani arra is, hogy a meghirdetett MBA programról, az oktatott tárgyakról kérdéseket tegyenek fel az érdeklődők. A konferencia hibrid formában kerül megrendezésre, így nemcsak a személyesen jelenlévő hallgatóság, hanem az online módon bekapcsolódók is élhetnek a lehetőséggel. A rendezvénynek ez a része tehát azoknak a leendő hallgatóknak szól, akik még nem döntötték el véglegesen, hogy a felvételi kérelmüket melyik intézményhez kívánják benyújtani.

PROGRAM
10:00
Dékáni köszöntés, konferencia megnyitása

10:15
Plenáris szekció - Szekcióelnök: Katona Klára

Csath Magdolna: Az innováció állami támogatásának eredményei és problémái a feldolgozóipari KKV-k körébe
Balla Andrea: Vállalati nyereségesség és likviditás a COVID-19 világjárvány idején: empirikus elemzés magyar és lengyel vállalatok esetén
Szilas Roland: Emberközpontú vezetés és HR gyakorlata és lehetőségei
Katona Klára: Gazdasági és/vagy erkölcsi szereplők a gazdasági elméletekben
11:45
Tájékoztatás az MBA programról, kérdések online és helyben

12:15
Ebédszünet

13:00
Plenáris szekció - Szekcióelnök: Schlett András

Bódi-Schubert Anikó: A globális gazdaság hálózati építőelemei- csomópontok és hálózati feszültségek
Szigetvári Tamás: Török működőtőke-beruházások a közép - és délkelet-európai régióban
Nagy Balázs: A csendes kilépés (quiet quitting) jelentősége a vállalkozások szempontjából
Schlett András: Munkaszervezeti formák és hatékonyságuk a mezőgazdaságban
14:30

Kávészünet

15:00
Plenáris szekció - Szekcióelnök: Szalai Ákos

Fogarasi Norbert: A pénzügyi számítástudomány alkalmazása aktuális kihívásokra
Halász Zsolt: A virtuális eszközök és az elosztott főkönyvi technológia hatása a pénz és tőkepiaci szabályozásra
Mányó-Váróczi Violetta: Különös érdekek - érdekes különbségek. Egyes KKV-k számviteli adminisztrációs kihívásai
Szalai Ákos: Vállalati döntések, kockázat és jog. A polgári, kereskedelmi, társasági jognak az üzleti döntésekben rejlő kockázatra gyakorolt hatása

 

A konferencia PROGRAMFÜZETE  megtekinthető.

 

 

2019. ÉVI KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA SOROZATBAN:

 

Innováció a vállalati versenyképesség és a növekedés szolgálatában.

Magyarország helyzete és jövőképe

 

Helyszíne:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 1088 Budapest, Szentkirályi u.28.

Szent II. János Pál Pápa terem

 Időpontja:

2019. november 20-án, szerda 10-16,30 óráig

 

A konferencia programfüzete innen letölthető.

 

 

2018. ÉVI KONFERENCIA
A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA SOROZATBAN:

 

XX. századi híres magyar közgazdászok


Konferencia 2018. november 14-én, a PPKE JÁK 1088 Budapest Szentkirályi u. 28. szám alatti

épületében a Szent II. János Pál pápa teremben 10 és 16 óra között került megrendezésre. 

 

 

 2017. ÉVI KONFERENCIA
A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA SOROZATBAN:

 

A PIAC ÉS AZ ÁLLAM AZ EMBER SZOLGÁLATÁBAN (?)
Aktuális társadalmi, gazdasági kérdések
a katolikus egyház tanításának tükrében címmel.

Helyszíne: Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u.28.
Szent II. János Pál Pápa terem

Időpontja: 2017. november 23, csütörtök, 10-16 óráig

A konferencia programfüzete innen  letölthető

 

 2016. ÉVI KONFERENCIA
A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA SOROZATBAN:

A tudás szerepe a gazdaságban

Konferencia

2016. november 17, csütörtök, 10-17 óráig


 Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, JÁK, Budapest VIII. Szentkirályi u. 28.

Szent II. János Pál Díszterem

 

  A konferencia programfüzete letölthető innen.

 

 

 2015. ÉVI KONFERENCIA
A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA SOROZATBAN:

 

Felzárkózás vagy lemaradás?

A magyar gazdaság negyedszázaddal a rendszerváltás után - körkép és kilátások

 

A Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet 2015. november 12-én, csütörtökön 10 órától konferenciát tartott a Díszteremben.

A konferencia meghívója, amely a programot is tartalmazza innen letölthető.

 

 

PPKE JÁK

Joggazdaságtani konferencia

Kezdete: 2015. szeptember 4. 9:00

A nemzeti jogokra sokáig mind a közgazdaságt, mind a jogtudomány a maga területén háborítatlan monopóliumként tekintett. E nézet szerint a jogalkotókat, jogalkalmazókat, az államokat, a közszolgáltatást nyújtó szervezeteket – többek között – éppen az különbözeti meg a magángazdasági szereplőktől, hogy nincsenek versenynek kitéve. Ezt a nézetet azonban az utóbbi időben mind a két tudományterületen komoly kihívások érték: megjelentek a kormányközi, jogrendszerek közötti versenyt elemző leírások. Ezekkel ma is sokan foglalkoznak a saját szakterületükön, de ezen kutatások eddig egymással párhuzamosan futottak. A konferencia célja, hogy a különböző szakterületeken zajló kutatásokat, kutatókat összegyűjtve próbáljon kapcsolódási pontokat, illetve általánosabb összefüggéseket feltárni.

A konferencia három kérdést állít a középpontba:

Létezik-e jogrendszerek közötti verseny? Reagálnak-e egymásra a jogrendszerek, követik-e egymás lépéseit? Milyen célt követnek az egyes országok: mely intézményeket veszik át egymástól, melyeket nem?
Milyen olyan nemzetközi, vagy éppen európai jogi intézmények, milyen olyan jogharmonizációs lépések születtek, amelyek épp ezt a versenyt próbálták korlátozni?
Van-e hatása ennek a versenynek? Befolyásolja-e például a szolgáltatások, az áruk, a munkaerő, vagy éppen a tőke mozgását?

E kérdések elméleti és empirikus kérdéseinek megvitatása céljából szervez joggazdaságtani konferenciát 2015. szeptember 4-én a PPKE JÁK Nemzetközi Magánjogi Tanszéke és Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézete.

 


 

2013. november 13-14-én a Tudomány Hete alkalmából a HFKI által megrendezésre került konferencia a Fejlesztési stratégiák, finanszírozási alternatívák címet viselte.

A konferencia első napján, az előadók az alábbi témakörökkel foglalkoztak: Finanszírozási alternatívák hazai és nemzetközi  perspektívából.

A második napon további előadóink a vidékfejlesztés kérdéseit vették górcső alá.

A konferenciával kapcsolatosan tudományos együttműködő szervezetek: MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottság, MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Program

 


2013. április 5-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Tanszéke, valmint a Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézete "Mi változik az új Polgári törvénykönyvvel? Milyen magatartásra, döntésekre ösztönöznek az új Ptk. szabályai?" címmel  joggazdaságtani konferenciát szervezett.

A konferencia plenáris ülésén Vékás Lajos: Polgári társadalom - jogállam - új PTK, és Kornai János: A puha költségvetési korlát – Értelmezés és dilemmák címmel tartottak előadást.

A plenáris ülésen és a 8 szekcióban elhangzott előadások kivonatai elérhetőek a www.lawecon-hu.org oldalon.

A rendezvény a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0002. sz. projektje (A tudományos kutatások kibontakoztatása a PPKE-n) keretében került lebonyolításra.


2012. november 15-én nagy sikerrel zajlott le a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézete által megrendezett a GAZDASÁGPOLITIKA MÁGIKUS NÉGYSZÖGE című konferencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konferenciáról készített összefoglaló itt olvasható.

A konferencia programfüzete

Meghívó - tervezett program