Szimpóziumok

2024

"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"

2023

"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"

"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"

 

2022

"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"
"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"

 

2021
"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"
"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"

2020
"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"
"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"

2019
"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből" 
"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"
 
2018
"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"
"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"
  
2017
"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"
 
2016
"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"
A menekültválság kezelésének etikai és jogi szempontjai - Menekültválság és perspektívája: multikulturalizmus versus nemzetépítés és társadalomkohézió?
 
2015
1990-2015: 25 év - melyek a legmarkánsabb változások a jogban?
„Keresztény erkölcs és jogászi etika" – miként érvényesül az etika a jogban? „In memoriam Zlinszky János"
 
2014
Az első világháború és hatása a jog és jogágak fejlődésére
Választások - parlamentáris demokrácia - új kormányzati rendszer - jogági hatások
 
2013
Környezetvédelem és jog
A család a jogban és a társadalomban
 
2012
Az alaptörvény egy éve és hatása a jogágakra
Az új Btk. tervezet, válaszok a kihívásokra?
 
2011
Az európajog magyarországi érvényesülésének lehetőségei, akadályai, példái
Az egyházakkal összefüggő kérdések a hazai és az európai joggyakorlatban
 
2010
Jogállamiság és Magyarország - tapasztalatok 20 év után
Vallás, társadalom, állam és jog
 
2009
Jogi kérdések összehasonlító jogi, illetve nemzetközi jogi vagy európajogi perspektívában
A jogtudomány és a joggyakorlat különös egymásra hatása
 
2008
De lege ferenda - Jogalkotási javaslatok
Alapvető jogok, jogosultságok
 
2007
Jogelvek érvényesülése - dogmatikai problémák
 
2006
A jogi felelősség
 

 

Konferenciák

2018
III. „Természetjog napja"
Az EU új és megújuló jogforrásainak szerepe a magyar magánjog fejlesztésében
 
2016"A természetjog napja" konferencia
XXVIIth FIDE Congress – Doctoral Student Conference
 
2015

„Határon átnyúló viták rendezése: Törekvések és megoldások" c. konferencia
 
2014
Az EU új és megújuló jogforrásainak szerepe a magyar magánjog fejlesztésében
Szabó István: A demokratikus és az autokrata államrend határán (A magyar államszervezet két világháború közötti jellegzetességei)
Jules Stuyck - Consumer protection and protection of SME: unfair commercial practices
 
 
 
2013
Családjogi konferencia
"Új jogalkotási perspektívák és tendenciák Magyarországon és az Európai Unióban"
Herczeg Géza Nemzetközi Emlékérem Alapítvány
Prof. Dr. Jeremias Prassl
 
2012
Az Alaptörvény egy éve és hatása a jogágakra
Az ügyészség büntetőjogon kívüli tevékenysége Európában
A Versenyjogi Kutatóközpont és Médiatudományi Intézet konferenciája : A hálózatsemlegesség aktuális kérdései
A Nemzetközi Közjogi tanszék és a Herczeg Géza Alapítvány rendezvénye
Az állampolgárság aktuális nemzetközi jogi és európajogi kérdései
Prof. Dr. Álvaro Pérez-Ragone, LLM(Chile) „EUROPEAN AND TRANSNATIONAL CIVIL LITIGATION AND INSOLVENCY LAW: FROM THE ADR, EVIDENCE, PROVISIONAL MEASURES TO THE JURISDICTION IN INSOLVENCY MATTERS"
Jó kormányzás - jó kormányzat - jó állam
 
2011
A család belső alkotmánya – család az alaptörvényben és a jogalkotásban
Peter Kay: UK Constitution: Recent Developments
 
2010
Prof. Dr. Laura Ervo
Prof. Bart Krans
Emberi méltóság és a jog
Versenyjogi doktorandák és doktoranduszok II. országos találkozója
 
2009
Műhelybeszélgetés Javier Hervada „Kritikai bevezetés a természetjogba” c. könyvéről
Műhelybeszélgetés: Erkölcstelen jogügyletek a társadalom és jog fejlődése tükrében
Jhering és jogelméletének hatása
 
2008
A közösségi versenyjog megsértése miatt induló kártérítési perek jövője az EU-ban
Római jogászok negyedik országos találkozója Dr. Zlinszky jános professzor 80. születésnapja tiszteletére
A tárgyalásos rendezési eljárások versenyfelügyeleti eljárásokban
A házasság intézményének védelme egykor és ma
PROF. DR. ULRICH HUFELDEurópai „alkotmányközösség“ és a Lisszaboni Szerződés
Doktorandák és doktoranduszok első versenyjogi konferenciája
PROF. DR. DIMITRIS MANIOTIS „Subjektive Grenzen der Rechtskraft”
Nemzetközi jog, európai jog és alkotmányossági problémák: francia-magyar megközelítésben
Az Emberi jogok helyzete ma – 60 éves az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
 
2007
Alapítványok és közalapítványok működése
Európai jog és jogfilozófia jogi rendszerelemek és a jogászi gondolkodásmód alakulása az elmúlt fél évszázadban
PROF. DR. MARCEL STORME  Rechtzeitigkeit und Rechtspflege
 
Középkori jogtudomány